- Apostelen Tomas -

Apostelen Tomas, også kalt Tomas Tvileren fordi han hadde vanskelig for å godta Jesu oppstandelse, dro etter legenden til India og etablerte en kirke der. I hånden holder han en byggmesterlinjal og han er her modellert av Stinius Fredriksen og hugd av Jakob Skaufel.

Kilde: Wikipedia