Arkitekt Christies gate
| |

Arkitekt Christies gate

Gaten ligger ved kinoene og fra Prinsens gate til Sverre gate. Arkitekt Eilert Christian Brodtkorp Christie (f.1832) var domkirkearkitekt. Han overtok ansvaret for gjenreisningen av Nidarosdomen etter Arkitekt Schirmer. Christie´s svoger Nic. Nicolaysen, som var “Riksantikvar” med stor innflytelse hadde fått Christie plassert som den nye domkirkearkitekten. Christie var svært opptatt av å beholde kirken slik…

Brubakken
| |

Brubakken

Denne brakke gata går opp fra Gamle bybro og mot Kristiansten festning. Bakken er veldig bratt og har fått montert en sykkelheis, som den eneste i sitt slag. Populært for turistene. Sykkelheisen har fått navnet Trampe. Previous Next

Båhus gata
| |

Båhus gata

Båhus gata ligger øverst på Møllenberg. Den går fra Festningsgata i vest til Rosenborgsgata i øst. Navnet kommer fra Bohuslän, som ligger på vestkysten i Sverige. Her ligger Bohus festning som ble påbegynt under den norske kongen Håkon V. Magnusson i 1308. Bohus län tilhørte Norge helt frem til freden i Roskilde i 1658, da det tilfalt…

Cissi Kleins gate
| |

Cissi Kleins gate

Cissi Kleins gate ligger ved Leüthenhaven og rett ved Cissi Kleins plass. Den er ikke veldig lang og ligger mellom Erling Skakkes gate og Hans Hagerups gate. Previous Next Cissi Klein var jødejenta som vokste opp like ved Museumsplassen (nå omdøpt til Cissi Kleins plass). Hun hadde jødiske foreldre som kom fra Baltikum. De eide…

Dronningens gate
| |

Dronningens gate

Dronningens gate går fra Kjøpmanns gate i øst til St.Olavs gate i vest. “Ladejarlen” Odd Reitan, grunnlegger og innehaver av Rema1000 har i løpet av årene 2016-2019 brukt over 1 milliard kroner for å sette i stand og renovere Trondheims gamle og ærverdige hotell; Britannia hotell, med blant annet byens storstue, Palmehaven. Previous Next

EC Dahls gate
| |

EC Dahls gate

Gata ligger i midtbyen, like sør for Leütenhaven og teateret. Den går i en bue fra Erling Skakkes gate til E.C. Dahls stiftelse Erich Christian Dahl (f.1814 d.1882) var en forretningsmann fra Trondheim. Han startet bl.a. EC Dahls bryggeri som gjør at hans navn er udødelig.  I likhet med mange andre kjøpmanns-sønner fra Trondheim, var…

Erling Skakkes gate
| |

Erling Skakkes gate

Gata ligger i midtbyen, ved Leütenhaven. Den går fra Kjøpmannsgata i øst til Voldgata/Elvegata i vest. NTNU Vitenskapsmuseet ligger i Erling Skakkes gate 47, ved hjørnet til  Gunnerus gate. Erling Skakke var adelsmann og korsfarer på 1100-tallet. Han ble utnevnt til jarl. Erling fikk sitt tilnavn “skakke” etter å ha fått et sverdslag på en…

Helmer Lundgreens gate
| |

Helmer Lundgreens gate

Ligger i midtbyen like ved Elgeseter bro. Den går mellom Arkitekt Schirmers gata til Arkitekt Christies gate. Helmer Lundgreen (født 5. september1815 i Trondhjem, død 27. januar1892 i Trondhjem) var en norsk kjøpmann, bankdirektør og politiker (H). Han var blant Trøndelags ledende forretningsfolk i siste halvdel av 1800-tallet. Previous Next

Kannikestrete
| |

Kannikestrete

Kannikestrete er ei veit i Trondheim (Midtbyen, 7013) som går fra Kjøpmannsgata vestover til St. Jørgensveita. Veita går parallelt med Erling Skakkes gate og Bispegata, og ligger på baksiden av Thomas Angells hus. Ordet som ligger til grunn for navnet, kannik, hørte til en katolsk institusjon. Kannik var betegnelsen på alle geistlige som arbeidet i et bispedømme, et medlem av presteskapet i domkirka – et råd av prester rundt…

Munkegata
| |

Munkegata

Munkegata er Trondheims paradegate. Den går fra ærverdige Nidarosdomen nordover, over torvet og forbi Olav Tryggvason, som står på sin 18m høye statue og videre ned til Ravnkloa, som er byens fiskehall.  Går du fra torvet og i retning Ravnkloa passerer du også Stiftsgården, som er kongens residens når han besøker Trondheim. Stiftsgården er Norden…

Nordre gate
| |

Nordre gate

Nordre er Trondheims promenadegate. Den går fra Vår frues kirke i sør til Fjordgata i nord. Fra Kongens gate til Thomas Angells gate er den gågate. Her er det folk treffes på lørdags- formiddag når handleturen i midtbyen skal gjøres. Her er det aktiviteter og mulighet for noe uteservering når været i Trondheim tillater det….

Olav Tryggvasons gate
| |

Olav Tryggvasons gate

Olav Trygvasonsgate går fra Bakke bro til krysset hvor Prinsens gate møter Sandgata. I dette krysset lå byens svømmebasseng i tidligere tider. Trondheim ble grunnlagt i 997 av Olav Tryggvason, og byen feiret således 1000-årsjubileum i 1997. Da ble det også arrangert ski-VM og Trondheim var vertsby for “The tall ships race”, også kjent under navnet…

Schirmers gate
| |

Schirmers gate

Schirmers gate ligger helt sør i den indre bykjernen av Trondheim. Innenfor elveslyngen og rett ved Elgeseter bru. Den starter ved Prinsens gt og går til Sverres gate. Arkitekt Heinrich Ernst Schirmer var domkirkearkitekt frem til han gikk av, bare 58 år gammel. Han overlot embetet som domkirkearkitekt til Christian Christie.  Previous Next

STADSINGENIØR DAHLS GATE,
| |

STADSINGENIØR DAHLS GATE,

eller Stadsing. Dahls gate, eller Staten, som den ofte blir forkortet til, går fra Festningsgata til krysset mellom Gamle Kongevei og Tautragata på Buran. Gata er oppkalt eller Carl Adolf Dahl som levde fra 1769 til 1819. Han var stortingsrepresentant, eidsvollsmann og byskriver i Fredrikstad.  Previous Next Carl Adolf Dahl  f.  31. august  1828, var  byingeniør  i  Trondheim…

Sverres gate
| |

Sverres gate

Sverresgata går fra Leüthenhaven og sørover til Nidelva, der den møter Arkitekt Schirmers gate, like ved klubbselskapet Harmonien . Kong Sverre var Norges konge fra 1177. Han var født i Norge i 1151, men vokste opp på Færøyene. Han krevde å få bli konge etter at han fikk høre av sin mor Gunnhild, at han…

Wessels gate
| |

Wessels gate

Wessels gate går fra Innherredsveien i nord, til Weidemannsveien i sør. Den ligger på Møllenberg. Gata er oppkalt etter Jan Wessel som var rådmann i Trondheim. Han var gift med den rike arvingen Maren Schøller. De eide blant Ringe gård, som de brukte som landsted. Previous Next