EC Dahls gate
| |

EC Dahls gate

Gata ligger i midtbyen, like sør for Leütenhaven og teateret. Den går i en bue fra Erling Skakkes gate til E.C. Dahls stiftelse Erich Christian Dahl (f.1814 d.1882) var en forretningsmann fra Trondheim. Han startet bl.a. EC Dahls bryggeri som gjør at hans navn er udødelig.  I likhet med mange andre kjøpmanns-sønner fra Trondheim, var…

Erling Skakkes gate
| |

Erling Skakkes gate

Gata ligger i midtbyen, ved Leütenhaven. Den går fra Kjøpmannsgata i øst til Voldgata/Elvegata i vest. NTNU Vitenskapsmuseet ligger i Erling Skakkes gate 47, ved hjørnet til  Gunnerus gate. Erling Skakke var adelsmann og korsfarer på 1100-tallet. Han ble utnevnt til jarl. Erling fikk sitt tilnavn “skakke” etter å ha fått et sverdslag på en…