Schirmers gate
| |

Schirmers gate

Schirmers gate ligger helt sør i den indre bykjernen av Trondheim. Innenfor elveslyngen og rett ved Elgeseter bru. Den starter ved Prinsens gt og går til Sverres gate. Arkitekt Heinrich Ernst Schirmer var domkirkearkitekt frem til han gikk av, bare 58 år gammel. Han overlot embetet som domkirkearkitekt til Christian Christie.  Previous Next

Sommerveita (Helvedesveita)
| |

Sommerveita (Helvedesveita)

SOMMERVEITA: Opprinnelig kalt Helvedesveita etter et skjenkested. Sommerveita er blant de eldste veitene i Trondheim.  Den går fra nordøstlige hjørnet av torvet og ender opp i Nordre gate. Foto: Nils H. Toldnes.  Previous Next Kilde: Adresseavisen  Foto: Nils H. Toldnes. SOMMERVEITA: Opprinnelig kalt Helvedesveita etter et skjenkested. Sommerveita er blant de eldste veitene i Trondheim.  Den…

STADSINGENIØR DAHLS GATE,
| |

STADSINGENIØR DAHLS GATE,

eller Stadsing. Dahls gate, eller Staten, som den ofte blir forkortet til, går fra Festningsgata til krysset mellom Gamle Kongevei og Tautragata på Buran. Gata er oppkalt eller Carl Adolf Dahl som levde fra 1769 til 1819. Han var stortingsrepresentant, eidsvollsmann og byskriver i Fredrikstad.  Previous Next Carl Adolf Dahl  f.  31. august  1828, var  byingeniør  i  Trondheim…

St.Jørgensveita
| |

St.Jørgensveita

St.Jørgensveita går fra Bispegata i sør til Vår Frues strete, ved Vår frues kirke. Navnet kommer fa St.Jørgens hus som lå i nr. 2. Dette ble opprettet i 1607 og var fattighus for gamle, skrøpelige personer av borgerstand. Veita ble tidligere kalt Det gamle kirkestrete. Previous Next

Sverres gate
| |

Sverres gate

Sverresgata går fra Leüthenhaven og sørover til Nidelva, der den møter Arkitekt Schirmers gate, like ved klubbselskapet Harmonien . Kong Sverre var Norges konge fra 1177. Han var født i Norge i 1151, men vokste opp på Færøyene. Han krevde å få bli konge etter at han fikk høre av sin mor Gunnhild, at han…