Apotekerveita
| |

Apotekerveita

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  APOTEKERVEITA: Rivingen av Søndre gate 6 – for å gi plass til Trondhjems Sparebanks nybygg – begynte med gården mot Apotekerveita, en gård med en mangfoldig historie. Her hadde et halvt århundre tidligere fylkeskemneren i Sør-Trøndelag bodd, «som levde et dobbeltliv med streng og religiøs fasade og posisjon i Trondheim, men…

Bersvendveita
| |

Bersvendveita

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  Bersvendveita går fra Kongensgata i sør, til Dronningens gate i nord. BERSVENDVEITA 1975: Gamle Trondhjem holdt til i andre etasje i gården på hjørnet Bersvendveita – Kongens gate. Her hadde det tidligere vært leiligheter, og Wilhelm Hoff hadde også hatt konditori her i mellomkrigsårene. Nå var det rivingssalg.  Navnet kommer…

Brattørveita
| |

Brattørveita

Denne veita består av to veiter som går i kryss. Den ene går fra Søndre gate til Kjøpmannsgata, den andre fra Brattørgata og til Fjordgata. Brattørveita ligger i det som tidligere ble kalt Nerbyen. Martin Michaelsen, den tidligere så kjente kroverten fra Singsaker, forteller i boka “Trondheim, vår barndoms by”, om sin mest fortrolige venn…

Drillveita
| |

Drillveita

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  DRILLVEITA 1999: En av Trondheim lengste veiter. Strekker seg nord-sør fra Dronningens gate til Kongens gate. Veita er trolig oppkalt etter kornmåler Ole Olsen Drilen (død 1743), som hadde sin bolig i nummer 4.  Previous Next

Gjelvangveita
|

Gjelvangveita

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  Gjelvangveita 1972 (GÅ-GÅ VEITA): Noen som husker Gå-gå-veita? Olaf T. Ranum og Steen og Strøm A/S gikk sammen for å bedre bymiljøet med blomster, musikk, benker og trafikkforbud. Gjelvangveita (mellom Olav Tryggvasons gate 16 og 18) ble gjort til ei gå-veit – et tilbud til dem som ønsket seg et pusterom. …

Hornemannsveita
| |

Hornemannsveita

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. HORNEMANNSVEITA 1930: Hornemannsveita mot Olav Tryggvasons gate. Veita går fra Krambuveita til Olav Tryggvasons gate. Navnet er gammelt, og henspiller trolig på at kjøpmann og grosserer Henrik Horneman (1644 – 1716) eide en bygård i dette området Previous Next

Hvedingsveita
| |

Hvedingsveita

Denne lille veita ligger i midtbyen, som de fleste veiter gjør. Den går fra Prinsens gate og til E.C.Dahls gate. Like sør for Trøndelag teater. En tid het den også Eysteins gate, den delen som går ned til Erling Skakkes gate. Navnet har den fått fordi by- og rådstueskriver, Jens Hveding, død 1759, hadde tomtearealer…

Kattveita
| |

Kattveita

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. KATTVEITA 1930: En av byens lengste veiter, Danielsbakerveita, går fra Cicignons plass til Fjordgata. Fra Cicignons plass til Olav Tryggvasons gate kalles den av ukjente grunner for Kattveita. Veita er oppkalt etter bakermester Daniel Hansen Buckhof. Previous Next

Moursundveita
| |

Moursundveita

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. MOURSUNDVEITA 1930: Moursundveita går fra Gjelvangveita og vestover til Olav Tryggvasons gate 24 og er ei blindveit. Veita har navn etter utliggerborger- og væreierslekten Moursund, som har navn etter fiskeværet Maursund i Troms.  Den ligger rett på baksiden av restauranten “To Rom og kjøkken.” Previous Next

Ravelsveita
| |

Ravelsveita

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  RAVELSVEITA 1963: Veita går fra Prinsens gate til Munkegata. Veita kan være oppkalt etter Ravelsgården (Munkegata 40) eller dennes eier Jacob Revel eller Ravel. Den kan også være oppkalt etter tømmermann Ole Ravert (død 1696) som eide Ravelstuen (Ravelsveita 4). Før bybrannen i 1681 var Ravelsveita en del av Breierveita. På…

Repenslagerveita.
| |

Repenslagerveita.

Kilde: Adresseavisen  Foto: Adresseavisens fotoarkiv.  Repenslagerveita ligger på Leütenhaven og går mellom Prinsensgt og Smedbakken. Mer vei enn veit. I 1969 åpnet Gluntan egen platebar med automatsenter i Repslagerveita på Leüthenhaven. På åpningsdagen spilte Strindens Promenadeorchester. Repslagerveita danner nå en langside til en parkeringsplass med underjordisk parkeringskjeller, som tidligere har tjenestegjort som Midtbyens rutebilstasjon i perioden…

Sommerveita (Helvedesveita)
| |

Sommerveita (Helvedesveita)

SOMMERVEITA: Opprinnelig kalt Helvedesveita etter et skjenkested. Sommerveita er blant de eldste veitene i Trondheim.  Den går fra nordøstlige hjørnet av torvet og ender opp i Nordre gate. Foto: Nils H. Toldnes.  Previous Next Kilde: Adresseavisen  Foto: Nils H. Toldnes. SOMMERVEITA: Opprinnelig kalt Helvedesveita etter et skjenkested. Sommerveita er blant de eldste veitene i Trondheim.  Den…

St.Jørgensveita
| |

St.Jørgensveita

St.Jørgensveita går fra Bispegata i sør til Vår Frues strete, ved Vår frues kirke. Navnet kommer fa St.Jørgens hus som lå i nr. 2. Dette ble opprettet i 1607 og var fattighus for gamle, skrøpelige personer av borgerstand. Veita ble tidligere kalt Det gamle kirkestrete. Previous Next

Vaterlandsveita
| |

Vaterlandsveita

Kilde: Adresseavisen Foto:Trondheim byarkiv. Vaterlandsveita går fra Olav Tryggvasons gt. sørover og tar en 90 graders vinkel og ender opp i Jomfrugata. Den krysser Thomas Angells gate vest for  Nordre. Navnet kommer fra et sumpområde som var ved veita, Vaterland. Veitenavnet og strøket er veldig gammelt, og er avtegnet på et kart fra 1658. De…